26 กันยายน 2565

ทบ.ย้ำประสานความร่วมมือทุกมิติ สร้างพื้นที่ชายแดนมั่นคง

image

ทบ.ย้ำประสานความร่วมมือทุกมิติ สร้างพื้นที่ชายแดนมั่นคง ส่วนการฝึกทหารใหม่ปีนี้เน้นพัฒนาศักยภาพคน  เดินหน้าช่วยเกษตรกรรับซื้อผลผลิตตามฤดูกาล

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยได้สั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก เน้นย้ำการบูรณาการประสานความร่วมมือในทุกมิติงานด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการสกัดกั้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ทุกหน่วยบริหารจัดการสร้างพื้นที่ให้มีความปลอดภัยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนในพื้นที่ชายแดนภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล

ผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวถึงการตรวจเลือกทหารกองประจำการที่เสร็จสิ้นลงอย่างเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและชายไทยเป็นอย่างดี ประกอบกับมีผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการตามที่กองทัพได้เชิญชวน ทั้งนี้ในเรื่องการดูแลและการจัดการฝึกทหารใหม่ กองทัพบกยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันโควิด-19 ด้วยมาตรการที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรค การตรวจคัดกรองหาเชื้ออย่างสม่ำเสมอ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และการดูแลพื้นฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด-19 สำหรับการฝึกทหารใหม่ จะมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ให้เป็นผู้ที่มีวินัย มีความรักสามัคคี เสียสละ ทำประโยชน์เพื่อประเทศ รวมทั้งการคัดเลือกทหารใหม่ให้ได้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ตามความถนัดและมีโอกาสพัฒนาตนเองได้มากที่สุด

นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับในเรื่องการประหยัดพลังงานของหน่วยทหาร การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ทั้งในด้านการปฏิบัติงานของหน่วยทหารและการดำเนินชีวิตของกำลังพล ตลอดจนให้หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศ ช่วยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั้งผักและผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะช่วงที่มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก 

เสริมสวัสดิการตำรวจมอบอุปกรณ์ตัดผมอำนวยสะดวกลดค่าใช้จ่าย

เสริมสวัสดิการตำรวจนครสวรรค์ มอบอุปกรณ์ตัดผมอำนวยสะดวกลดค่าใช้จ่าย

มอบทุนนักกีฬาสอยคิว สู้ศึกสนุกเกอร์โลก

มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มอบทุนฝึกซ้อมให้ “เอฟ นครนายก” และ “หมู ปากน้ำ” เตรียมสู้ศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก

นครศรีธรรมราช l ทลายเครือข่ายบ่าวสิชล ยึดยาเสพติดมูลค่า 114 ล้าน

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมของกลางยาไอซ์ และยาบ้า รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาท